O mnie

Z wykształcenia jestem politologiem i ekonomistką z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu biznesem. W 2015 roku kandydowałam do Sejmu z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego, startując z pierwszego miejsca na liście partii Nowoczesna. Zostałam wówczas posłanką VIII kadencji Sejmu. W IX kadencji Sejmu dołączyłam do Klubu Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą cztery partie: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.W Sejmie pracuję w Komisji Finansów Publicznych, w której powierzono mi funkcję przewodniczącej stałej Podkomisji ds. monitorowania wydatkowania środków unijnych. Moim celem jest zwiększenie efektywności pracy administracji państwowej, a przez to wydatkowania środków publicznych, także tych w obszarze europejskim. Jako członkini Komisji Zdrowia zajmuję się także finansami publicznymi wydatkowanymi na opiekę zdrowotną, zabiegając o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i życia Polek i Polaków oraz poprawę jakości wydatkowania środków gospodarowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Musimy w Polsce zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty oraz podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych.Z mojej inicjatywy powołano w Sejmie Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, którego jestem przewodniczącą. Chcę podkreślić, że praca na rzecz tego zespołu pozwoliła mi priorytetowo potraktować problem postępującej degradacji wielkopolskich jezior, powtarzającej się corocznie suszy oraz stepowienia ziem wielkopolskich. Działający przy grupie parlamentarnej zespół naukowy składający się z wybitnych ekspertów z dziedziny hydrologii i biologii w pierwszej kolejności zajął się problemem odbudowy zasobów wodnych na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego. W tym celu pozyskaliśmy fundusze na opracowanie stosownych projektów, które wskażą możliwe kierunki działań. Aktywnie działam na rzecz ekologii, zależy mi na zmniejszeniu ilości produkowanych śmieci, likwidacji nielegalnych wysypisk, poprawie jakości powietrza oraz transformacji energetycznej. W najbliższych latach Polska musi przestawić się na energię zeroemisyjną z czystych źródeł.W IX kadencji Sejmu dołączyłam również do grona członków zespołów parlamentarnych ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, Zdrowia Publicznego, ds. Środowiska, Energii, Klimatu oraz Praw Dziecka.
Nadal uważam, że państwo powinno bardziej wspierać przedsiębiorców, formułować mniej restrykcyjne prawo, sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, że warto odchudzić administrację centralną, usprawnić obsługę obywateli w urzędach oraz zreformować system edukacji. Jestem za bezwzględną walką z korupcją i kumoterstwem oraz ograniczeniem wpływów lobbystów. W życiu prywatnym jestem szczęśliwą mamą dwóch córek oraz mogę liczyć na wsparcie i wyrozumiałość męża. W czasie wolnym od obowiązków uwielbiam sięgać po dobre książki i gry planszowe, a także podróżować.