Display_43_thumb_radny03www

Apel do Rady Miasta Konina

powrót

Pod koniec zeszłego roku koniński oddział KOD-u złożył petycję w sprawie wygaszenia mandatu Karola Skoczylasa, przewodniczącego klubu radnych PiS w Radzie Miasta Konina. Obywatele dowiedli, że radny Skoczylas naruszył zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Radni Miasta Konina uznali petycję za bezzasadną. Sprawa trafiła do wojewody, który wczoraj przyznał rację KOD-owi.

Takie postawy wśród radnych są niedopuszczalne i obniżają zaufanie społeczne do lokalnych polityków. Każdy radny, jak i każdy parlamentarzysta, powinien świecić szczególnym przykładem, a za naruszanie prawa ponosić odpowiedzialność.

Apeluje do Rady Miasta Konina o samorozliczenie i samooczyszczenie. Jeżeli radny narusza prawo, nagina zasady, rodzi konflikt interesów pomiędzy interesem osobistym a interesem miasta, nie zasługuje na zaufanie społeczne. Rada zamiast czekać na decyzję wojewody powinna podjąć decyzję sama już w ubiegłym roku. Takie postawy zniechęcają obywateli do polityki.