Display_43_thumb_skok

Co się dzieje w SKOK-ach?

powrót

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowa ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa zwiększa bezpieczeństwo osób posiadających swoje depozyty w bankach i wprowadza nowy model restrukturyzacji przymusowej instytucji finansowych. Niestety przy okazji prac nad ustawą, PiS wrócił do starej retoryki i postanowił uprzywilejować sektor SKOKów względem całego systemu.

Przypomnijmy, że jeszcze 3 lata temu depozyty w SKOK-ach nie były objęte kontrolą KNF i wypłatą gwarantowanych depozytów. W tym czasie w razie upadku którejś z kas klienci zostaliby po prostu bez grosza. Na szczęście w 2013 r., przy sprzeciwie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, SKOK-i zostały włączone w nadzór KNF-u, a depozyty objęto gwarancjami.

Kiedy KNF objął SKOK-i nadzorem, z miejsca wyrzucił większość menadżerów zarządzających kasami, zarzucając im niekompetencje. W 40 na 55 kas wprowadzono programy naprawcze, a w dwóch zarządy komisaryczne. Dwa SKOK-i upadłe w 2014 r. - Wspólnota i Wołomin okazały się kompletnie niewypłacalne. Klienci otrzymali z powrotem swoje depozyty tylko i wyłącznie dzięki temu, że SKOK-i zostały objęte BFG. Gdyby parlament posłuchał zdania PiS klienci, tak jak w aferze Amber Gold, zostaliby po prostu bez pieniędzy.

Dziś sytuacja sektora SKOK pozostaje trudna i wymaga wzmożenia procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Na koniec kwietnia bieżącego roku działalność prowadziły 43 SKOK-i, w tym dwa przy udziale zarządu komisarycznego. 36 kas jest objętych obowiązkami opracowania i zrealizowania programów naprawczych. Dotychczas KNF zaakceptował programy naprawcze w zaledwie 10 z nich. Co gorsza, tylko w pięciu realizacja programów przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. KNF nadal prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego w aż 17 kasach, włącznie z Kasą Krajową.

Według ustawy przyjętej przez Sejm SKOKi będą wpłacać na finansowanie przymusowej restrukturyzacji 10 razy mniej niż działające w tym samym sektorze klientów banki spółdzielcze. Nie może być tak ze najmniej pieniędzy do systemu wkłada ten, który najwięcej z niego drenuje.

Zapraszam do obejrzenia mojego przemówienia:
https://www.facebook.com/PaulinaHennigKloskaNowocz...