Display_43_thumb_powidz

Czy rozbudowa Bazy Wojskowej w Powidzu zniszczy Pojezierze Gnieźnieńskie?

powrót

Rozbudowa Bazy Wojskowej w Powidzu w ocenie wielu ekspertów, samorządowców i mieszkańców naszego regionu, nie jest prowadzona w sposób zrównoważony i może doprowadzić do zaburzenia symbiozy w jakiej od szeregu lat funkcjonuje tam ośrodek wypoczynkowy w Powidzu oraz Baza Wojskowa. Liczne skargi min mieszkańców Powidza oraz turystów, którzy posiadają tam swoje domki letniskowe sprawiły, wystąpiłam z interpelacją do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Rozwój bazy wojskowej w Powidzu to projekt ważny w zakresie bezpieczeństwa państwa i powinien być kontynuowany, ale nie może odbywać się kosztem mieszkańców i środowiska.

Przygotowania do rozbudowy bazy rozpoczęły się w ubiegłym roku, wycięto łącznie 32 ha lasów w tym 7ha lasów na obszarze Natura 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie i 8ha lasów na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wycince uległy ciepłolubne i kwaśne dąbrowy, zlikwidowano siedlisko czarnego bociana. Kolejna wycinka ma objąć 112 ha. W ramach kompensacji przyrodniczej, postanowiono stworzyć nowy obiekt Natura 2000 ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Taka sytuacja budzi liczne kontrowersje i sprzeciw, tym bardziej, że nie została skonsultowana z władzami gminy, którzy oczekują odtworzenia walorów turystyczno-krajobrazowych na swoim terenie.

Inny problem stanowi brak wsparcia finansowego dla miejscowego samorządu, który w konsekwencji rozbudowy bazy będzie musiał ponieść nakłady finansowe na liczne inwestycje. W obecnej bazie wojskowej stacjonuje ok. 700 amerykańskich żołnierzy. Docelowo przewidywany rozwój bazy zakłada stały pobyt ok. 2000 żołnierzy wojsk sojuszniczych oraz kilkuset osób z obsługi technicznej. Z tego faktu wynika m. in. znaczna urbanizacja terenu, wzrost różnego rodzaju zanieczyszczeń (spaliny, ścieki itp.) oraz zużycie infrastruktury np. drogowej. To kolejny bardzo poważny problem. Nieprzygotowana infrastruktura techniczna może doprowadzić do zniszczenia Jeziora Powidzkiego. Nie możemy pozwolić by ścieki, których nie da rady przyjąć oczyszczalnia były spuszczane do jednego z najczystszych jezior pojezierza gnieźnieńskiego,

Oczekuję od MON i MŚ wsparcia dla gminy Powidz w zakresie zalesienia nowych terenów w okolicy, rozbudowy kanalizacji czy przebudowy oczyszczalni ścieków.