Display_43_thumb_img_4225

Czy rząd PiS uprawia kreatywną księgowość? Informacja do rzecznika dyscypliny.

powrót

Ostatnie działania rządu premiera Morawieckiego świadczą o tym, że mamy do czynienia z kryzysem finansów publicznych❗️

Dowody? By zrealizować budżet rząd PiS dokonuje:
➡️Skoku na OFE i grabież 15% oszczędności emerytalnych Polaków - tyle rząd chce nam zabrać w ramach opłaty przekształceniowej OFE na IKE - to aż 20 miliardów złotych.
➡️Grabież pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli pieniędzy na emerytury kryzysu demograficznego. 1/4 środków FRD czyli 9 miliardów złotych ma zrefinansować wypłacone w maju tego roku 13-te emerytury.
➡️Gorączkowe poszukiwanie przez rząd premiera Morawieckiego pieniędzy w postaci różnego rodzaju opłat i podatków: akcyza, opłata paliwowa, likwidacja górnej granicy składek na ZUS.

By ten kryzys ukryć PiS zaczyna łamać prawo i obchodzić reguły tym prawem ustalone. Ministerstwo Finansów coraz częściej realizuje nowe wydatki z pominięciem deficytu budżetowego i reguły wydatkowej wykorzystując do tego celu Fundusz Solidarnościowy, który miał wspierać najsłabszych. Do osadzonego poza regułą wydatkową funduszu przerzucane są różne wydatki i zadania państwa: programy wspierające osoby z niepełnosprawnością, wypłata stałych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a ostatnio także refinansowanie 13-tej emerytury wypłaconej w maju tego roku. Niestety w funduszu nie ma środków finansowych na pokrycie tych zadań, więc jest on zasilany różnego rodzaju pożyczkami, najpierw Fundusz zaciągnął pożyczkę w Funduszu Pracy w wysokości 4 miliardy złotych a teraz w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 9 miliardów złotych. Pożyczka nie tworzy deficytu budżetowego i omija regułę wydatkową, co oznacza, że rząd nie musi znaleźć na ww. wydatki pokrycia w przychodach. To tradycyjna kreatywna księgowość którą PiS uprawia by zmniejszyć poziom deficytu i omijać regułę wydatkową.

Warto przy tym zaznaczyć, że środki Funduszu Rezerwy Demograficznej mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na trzy cele i udzielona pożyczka w tych ustawowych celach się nie mieści. Jakie to cele? Po pierwsze uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego. Po drugie nie

oprocentowaną zwrotną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS. Po trzecie zasilenie funduszu emerytalnego z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy o sus, powiększonych o przychody uzyskane z tych aktywów.

Dlatego w ubiegłym tygodniu złożyłam do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych informację oliwym naruszeniu dyscypliny przez rząd Mateusza Morawieckiego.