Display_43_thumb_01

Debata dot. reformy oświaty

powrót

Wydzielenie nowych obwodów szkolnych będzie jednym z głównych zadań z jakimi będą musieli zmierzyć się samorządowcy w najbliższych miesiącach, w związku z planowaną reformą oświaty. To spore wyzwanie bo należy przeanalizować szereg lat pod względem urodzeń dzieci w poszczególnych dzielnicach. Zmiana obwodów może sprawić ze niektóre szkoły będą przepełnione, inne zaś będą świecić pustkami. Samorządowcy chcą zapewnić rodzicom komfort by ich dzieci uczęszczały do jednej szkoły, w niektórych przypadkach może jednak to być problemem. Przestrzegają też przed zmianowością, zwłaszcza w dzielnicach bardziej rozwijających się. Samorządowcy potrzebują również informacji na temat siatki godzin szkół po reformie, ale potrzebują także informacji jak zostaną skalkulowane dofinansowania dla uczniów – zarówno szkół wiejskich, jak i miejskich poza miastem Gnieznem. Bez tej wiedzy trudno na chwilę obecną określić ilu nauczycieli może stracić pracę. Obawę największa jednak wzbudza spadek jakości nauczania. Dziś w sejmie rozpoczynamy pracę nad reformą oświaty, kwestia wydaje się już przesądzona. O problemach i wątpliwościach z nią związanych rozmawiałam w ubiegłym tygodniu w moim Biurze Poselskim z samorządowcami z powiatu gnieźnieńskiego.

Chciałabym serdecznie podziękować zarówno wójtom jak i osobom odpowiedzialnym za oświatę w gminach, za aktywny udział w tym spotkaniu. Konsultacje tego typu są dla mnie bardzo ważne, dają najlepszy pogląd na to co dzieje się na naszym lokalnym podwórku i na pewno będę organizowała je również w przyszłości.