Display_43_thumb_debata_euro_www

Debata o Euro

powrót

Dziś w Sejmie odbyła się debata ekonomistów, polityków i ludzi biznesu - Polska w strefie euro? Debatę zorganizowali: Nowoczesna, Business Centre Club i Rzeczpospolita.

Na sali panowała zgodność, decyzja w sprawie wejścia Polski do strefy euro to decyzja strategiczna. Jej podjęcie lub nie zadecyduje o międzynarodowej pozycji Polski w najbliższych latach. Gospodarcze, polityczne i militarne względy przemawiają za przyjęciem euro. To też szansa na szybszy rozwój i wyższe płace bo strefa euro przyciąga inwestorów. #TakdlaEuro