Display_43_thumb__mg_2685

Dług publiczny rośnie szybciej niż planował rząd

powrót

Ministerstwo Finansów podało wczoraj dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec ubiegłego roku. W 2016 roku urosło ono o 94 mld zł. W takim tempie Polska nie zadłużała się nawet w czasach kryzysu ‎‎w latach 2010-2011.

Dług rośnie szybciej niż założono w planach rządu tzn., że szybciej zbliżamy się do progu ostrożnościowego. Jeśli zadłużenie przekroczy 55% w stosunku do PKB, trzeba będzie wprowadzić spore restrykcje. Nie będziemy mogli uchwalić budżetu zawierającego deficyt, co na dzień dzisiejszy oznacza ograniczenie wydatków rządu o ok. 60 mld zł (60 mld zł to np. 3 letni koszt programu 500+).

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wzrost długu publicznego wynika z osłabienia złotego. Słaby złoty to również wyższy zysk z NBP więc takie tłumaczenie ze strony ministerstwa jest niepoważne. Każdy rząd musi zabezpieczyć środki także na ryzyko walutowe jeśli zadłuża kraj w walutach obcych.