Display_43_thumb_zdj_cie_w_tle

Europejska Ochrona Zdrowia

powrót

Koalicja Europejska przeznaczy znaczną część z dodatkowo pozyskanych 100 mld zł środków unijnych na modernizację polskiego systemu ochrony zdrowia, aby jak najszybciej doprowadzić do wyrównania jakości zdrowia i długości życia Polaków do średnich wskaźników europejskich. Prezentujemy nasz program Europejskiej Ochrony Zdrowia.

Europejski Program Walki z Rakiem

W ciągu 7 lat osiągniemy wyniki leczenia najczęstszych nowotworów złośliwych porównywalne do najlepszych w Europie. Nasi europosłowie zawalczą o ujednolicenie standardów walki z rakiem dla wszystkich obywateli UE.
- Zwiększymy nakłady na badania profilaktyczne tak, by wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach była tak samo częsta jak w innych krajach Unii Europejskiej.
- Podniesiemy jakość leczenia.
- Wprowadzimy powszechny i dostępny skrining w kierunku raka jelita grubego.

16 nowych centrów onkologicznych
Na nowotwory złośliwe zapada rocznie około 160 tys. Polaków. W każdym województwie stworzymy wysokospecjalistyczne ośrodki walki z nowotworami. Zadbamy także o skoordynowanie opieki realizowanej w istniejących centrach onkologii w ścisłej współpracy z klinikami uniwersyteckimi i szpitalami samorządowymi. Chory onkologicznie będzie płynnie prowadzony przez wszystkie etapy diagnostyki i leczenia. Onkolog we współpracy z lekarzem rodzinnym ma być opiekunem chorego na każdym etapie walki z rakiem.

16 nowych centrów profilaktycznych
W każdym województwie powołamy centra, których zadaniem będzie prowadzenie regularnych akcji mających podnosić świadomość Polaków na temat roli profilaktyki medycznej i możliwości przeprowadzenia badań kontrolnych. Profilaktyka zawsze kosztuje mniej niż leczenie. Wiedzą to w Europie, wiemy to w Polsce. Czas to po prostu zrobić.

Wydajna opieka zdrowotna
- Oczekiwanie na SOR nie dłuższe niż 60 minut.
- Termin oczekiwania do specjalisty nie dłuższy niż 21 dni.
- Zwiększymy nakłady na opiekę zdrowotną do 6.8% PKB.
- Przywrócimy właściwą funkcję lekarza rodzinnego oraz zwiększymy finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
- Zlikwidujemy biurokrację w systemie opieki zdrowotnej - obecnie biały personel 80% czasu poświęca na biurokrację, a 20% na pacjenta. Odwrócenie tego trendu tzn. 20% na niezbędną biurokrację i 80% czasu dla pacjenta pozwoli znacznie efektywniej wykorzystać te zasoby kadrowe, które mamy.
- Zapewnimy wzrost zatrudnienia kadr medycznych w szczególności pielęgniarek i lekarzy – możliwe jest to poprzez wzrost naboru na studia. Polskie uczelnie mogą podwoić liczbę przyjęć na studia na kierunkach medycznych.

Diagnostyka dorosłych
Każdemu kto przekroczy 50 lat będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny, obejmujący wszystkie konieczne badania. Wczesna diagnoza decyduje o powodzeniu leczenia. Takie badanie będzie powtarzane co pięć lat.

Wspólnie o dobro kobiet
- Zagwarantujemy pełną dostępność do leczenia niepłodności metodą in vitro dla wszystkich osób, które bez tej technologii nie mają szans na urodzenie dziecka – na poziomie co najmniej 20 000 cykli rocznie. Pozwoli to urodzić się około 6500 dzieci każdego roku, co dziś stanowi o dodatnim przyroście naturalnym. Zrezygnujemy z wymogu przystępowania par do programu in vitro – także samotne kobiety będą mogły przystąpić do leczenia niepłodności.
- Zapewnimy powszechnie obowiązujący standard opieki nad kobietami w ciąży wraz z gwarantowanym znieczuleniem przy porodzie.
- Zapewnimy powszechny dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych i nieinwazyjnych badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży.
- Wszystkie przepisywane przez lekarza leki dla kobiet w ciąży będą darmowe.
- Zapewnimy refundację nowoczesnych środków antykoncepcyjnych.
- Zagwarantujemy badania wczesnego wykrywania osteoporozy.

Powszechny pełen kalendarz szczepień
Dzieci będą szczepione tak, jak w najbogatszych krajach świata. Będziemy finansować szczepienia, za które rodzice dotychczas płacą z własnego portfela, tj. przeciwko:
1) HPV - szczepienia nastolatków obu płci (przeciw rakowi szyjki macicy, gardła i odbytu);

2) meningokokom typu B;

3) meningokokom typu C;

4) grypie;

5) rotawirusom;

6) ospie wietrznej (obecnie są szczepione tylko określone grupy ryzyka, np. dzieci w żłobkach czy z domów dziecka).

Dodatkowo wprowadzimy do już obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych bardziej nowoczesne szczepionki skojarzone 6w1, które dadzą komfort szczepienia dziecku poprzez ich jednorazowe zastosowanie w przypadku takich chorób jak: krztusiec, błonica, tężec, polio, haemophilus influenzae oraz zapalenie wątroby typu B.

System opieki senioralnej
Zrealizujemy go m.in. przez upowszechnianie i poprawę dostępności do programów wczesnego wykrywania chorób, przekształcenia części oddziałów w Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, obniżenie cen leków oraz rozszerzenie listy leków dostępnych bezpłatnie.
- W środowisku lokalnym powstaną programy fizjoprofilaktyki – dedykowanych zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutów nakierowanych na zwiększanie sprawności seniorów.
- Zintegrujemy świadczenia opieki geriatrycznej z innymi świadczeniami poprzez nowoczesne formy telekonsultacji. Docelowo obejmiemy obowiązkową, całościową oceną geriatryczną każdego pacjenta w wieku 70+.

Pakiet dla osób z niepełnosprawnościami
Turnusy rehabilitacyjne będą przysługiwały osobom z niepełnosprawnościami przynajmniej raz w roku. Leki i wyroby medyczne będą za darmo lub po niskich cenach.

Walka ze smogiem
Wrócimy do programu „Czyste powietrze” obecnie zamrożonego przez PiS w Sejmie, obejmującego m.in. dywersyfikację źródeł energii z naciskiem na ekologiczne, odnawialne źródła, obniżanie tzw. niskiej emisji (wymiana pieców w gospodarstwach domowych na nowocześniejsze, wydajniejsze i czystsze).