Display_43_thumb_img_0064-edit

Gimnazja się obroniły

powrót

To nieprawda, że gimnazja się nie obroniły.
Raport PISA z 2012 r. - międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - jednoznacznie pokazuje, że dziś dużo lepiej kształcimy młodzież niż jeszcze kilkanaście lat temu. W badaniu uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia pozycja Polski poprawiła się o kilkanaście miejsc, w porównaniu z rokiem 2000. Zdecydowanie lepiej wypadamy w ocenie umiejętności związanych z nauką matematyki, nauk przyrodniczych, jak również czytania i interpretacji.

Rewolucja zaplanowana przez ministerstwo edukacji jest źle przygotowana.
W budżecie państwa nie zapewniono środków finansowych na koszty z nią związane. Pieniądze te będą musiały znaleźć i tak już mocno obciążone finansowo samorządy. To mniej pieniądze na inwestycje np. w drogi.

Martwi też praca nad podstawami programowymi. Podstawa dla klas 7 i 8 nowej szkoły podstawowej pisana jest na kolanie, szybko, i bez przemyślenia. Dla uczniów ważna jest płynność kształcenia, dziś w ministerstwie mało kto zwraca na to uwagę.