Display_43_thumb_raiting3

Gospodarka zwalnia

powrót
PKB za I kwartał liczony w cenach stałych roku poprzedniego wyniósł 3%, to poniżej oczekiwań, ekonomiści szacowali 0,5% więcej. Z danych wynika, że PKB zmniejszył się także realnie o 0,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Był wyższy niż przed rokiem o zaledwie 2,5%. Rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 3,5%.

Co te dane mówią? To min. mniejsza niż zakładano sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz przede wszystkim spadek tempa inwestycji. Przedsiębiorcy sami więc wystawili ocenę PiS czy czując się pod ich rządami bezpiecznie.

Na to wszystko agencja ratingowa Moody's zmieniła perspektywę dla Polski ze STABILNEJ na NEGATYWNĄ.

Agencja podkreśliła, że program Rodzina 500+ to spore ryzyko dla budżetu bo jest oparty na jednorazowych wpływach, a nie stabilnych źródłach finansowania. Analitycy obawiają się dalszych planowanych wydatków, na które nie ma w budżecie pieniędzy. To min. podwyższenia kwoty wolnej oraz obniżka wieku emerytalnego.

Agencja wskazała też na pogorszenie klimatu inwestycyjnego wynikające z "przesunięcia w kierunku bardziej nieprzewidywalnych polityk i legislacji". Obawy stwarzają plany dotyczące przewalutowania portfela kredytów frankowych oraz przedłużający się impasu w sporze o Trybunał Konstytucyjny.
PiS dalej udaje ze nic się nie dzieje.