Display_43_thumb__w4c4056

Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa

powrót

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Nowoczesna przedstawiła kierunki rozwoju polskiego rolnictwa.
Oto co proponujemy:

1. Będziemy wspierali rozwój gospodarstw produkcyjnych, czyli tych o sprzedaży powyżej 50 tys. zł rocznie. Farmerzy je prowadzący będą otrzymywali dopłaty obszarowe, takie jak w krajach starej Unii.

2. W ciągu 10 lat średnia wielkość gospodarstwa rolnego wzrośnie z 10 do 20 hektarów. W tym celu sprywatyzujemy ziemie zasobu ANR z prawem pierwokupu i ulgą dla obecnych dzierżawców. Aby zapobiec spekulacji ziemią wprowadzimy 50% podatek od zysku w przypadku sprzedaży tej ziemi wcześniej niż po 15 lat.

3. Gospodarstwa powyżej 300 ha będą mogły przejść na ogólne zasady płacenia podatków, a ich właściciele zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Mniejsze jak dotychczas będą płaciły podatek rolny.

4. Mieszkańcy poszczególnych wsi będą decydowali o tym na co przeznaczane są środki publiczne w miejscu, gdzie mieszkają. Służące temu fundusze sołeckie będą obowiązkowe.

5. Wieś to nie tylko rolnictwo, poprzez system ulg podatkowych będziemy wspierali działalność gospodarczą oraz tworzenie miejsc pracy w regionach o dużym bezrobociu. Trzeba zadbać o to by młodzi ludzie w poszukiwaniu dobrej pracy nie musieli opuszczać rodzinnych stron.

6. Edukacja w szkołach wiejskich musi uwzględniać specyfikę pracy rolnika, tak aby dzieci miały szansę równego startu. Zwiększymy dostępność oferty kulturalnej poprzez tworzenie Wiejskich Domów Kultury oraz multimedialnych centrów informacji.


Przedstawiliśmy również główne grzechy PiSu popełnione podczas tej kadencji sejmu:


1. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich przekroczony został ustawowy termin wypłat tj. 30 czerwca. Część gospodarstw towarowych pozostało bez środków do uruchomienia nowego sezonu i musiało zaciągnąć dodatkowe kredyty. Rolnicy tracą zaufanie do rządu.

2. W obliczu widocznych zagrożeń podjęto decyzję o wymianie ponad 300 kierowników Biur Powiatowych oraz Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR. Wymiana jednej legitymacji partyjnej na drugą była ogromnym kosztem dla budżetu państwa. Pracowników tych zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, w związku z czym trzeba było wypłacić im odprawy.

3. Sytuacja na niektórych rynkach rolnych jest trudna, na rynku mleka wręcz tragiczna, a ministerstwo nie przedstawiło dotąd żadnych strategicznych działań, które miałyby trwale te problemy rozwiązać. Dopłata 1,5 grosza do litra mleka jest śmieszna.

4. W wyniku działań rządu zablokowany został obrót ziemią rolną. Rolnicy obawiają się, że w przypadku trudności nie będą w stanie sprzedać swojego dobytku, że ojcowizna straci na wartości. Nowa ustawa o ziemi nie tylko zamroziła obrót ziemią rolną ale także godzi we własność prywatną rolnika, który od maja nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem.

5. Trwają żniwa a państwowy podmiot skupujący zboże zaniża ceny skupu. Spółka Elewar proponuje ceny niższe niż podmioty prywatne. Rolnicy będą zatem borykać się z konsekwencjami niższych plonów i cen.

6. Zniszczono reputację hodowli koni arabskich. Aukcja Pride of Poland przyniosła 1/3 zysków w porównaniu z rokiem ubiegłym, połowę koni nie sprzedano, pojawiły się uzasadnione wątpliwości czy aukcje nie były ustawiane. Wstyd i hańba.