Display_43_thumb_img_3229

Komisja śledcza ds. SKOK

powrót

Złożyliśmy wniosek o komisje śledczą ds. SKOK.
Trzeba wyjaśnić:
1. Jak doszło do tak trudnej sytuacji w SKOK-ach i kto za nią odpowiada,
2. Czy mieliśmy do czynienia z zaniedbaniami i celowym działaniem na szkodę udziałowców oraz skarbu państwa,
3. Czy doszło do konfliktu interesów, wywierania wpływów i czerpania korzyści pomiędzy światem biznesu i polityki,
4. Dlaczego tak późno objęto grupę SKOK nadzorem KNF oraz czy były w tym zakresie wywierane naciski na organy państwa.
5. Czy transfer kapitałów z podmiotów wchodzących w skład SKOK do spółki SKOK Holding w Luksemburgu był legalny?

Zależy nam też na:
- zbadaniu płynności finansowej poszczególnych podmiotów wchodzących w skład SKOK oraz dalszych konsekwencji, które mogą z tego wynikać,
- zbadaniu powiązań finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy SKOK,


Przypomnijmy, że do 2012 roku depozyty w SKOK-ach nie były objęte kontrolą KNF i wypłatą gwarantowanych depozytów. W tym czasie, w razie upadku którejś z kas klienci zostaliby po prostu bez grosza. Dziś wiemy, jak duże było to zagrożenie.

Kiedy KNF objął SKOK-i nadzorem, z miejsca wyrzucił większość menadżerów zarządzających kasami, zarzucając im niekompetencje. W 40 na 55 kas wprowadzono programy naprawcze, a w dwóch zarządy komisaryczne. Dotychczas na rzecz klientów upadłych SKOK-ów z kasy BFG wypłacono 4 MLD zł. Dodatkowy koszt ponieśli klienci, którzy weszli w prawa udziałowców. To tysiące poszkodowanych, którzy utracili pieniądze.

Dziś sytuacja sektora SKOK pozostaje trudna i wymaga wzmożenia procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Ponad 70% kas objętych jest obowiązkami opracowania i zrealizowania programów naprawczych. Niestety dotychczas KNF zaakceptował programy naprawcze w zaledwie 10 z nich. Co gorsza, tylko w pięciu realizacja programów przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. KNF nadal prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego w aż 17 kasach, włącznie z Kasą Krajową.