Display_43_thumb_konin_konfa_02

Konin: problemy ze szpitalem

powrót
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie trwa najpoważniejszy od lat kryzys. Podłożem sporu pomiędzy dyrekcją a lekarzami są nowe kontrakty na świadczenia zdrowotne, dotychczasowe kończą się 30 czerwca. Wszystkie zakończone konkursy, zostały oprotestowane przez lekarzy i nie wpłynęły od nich żadne oferty. Lekarze skarżą się, że zaproponowane im w kontraktach warunki są nie do przyjęcia i nie chodzi o finanse. Problem stanowi naruszenie zasad odpowiedzialności zawodowej - lekarz jako przedstawiciel wolnego zawodu odpowiada wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za błędy organizacyjne jednostki leczniczej.

Sprawa jest bardzo poważna, jeśli do końca czerwca negocjacje pomiędzy szpitalem a lekarzami nie zakończą się podpisaniem kontraktów, to szpital może mieć problem ze świadczeniem usług medycznych, a w dalszej kolejności stracić kontrakt z NFZ. Jaki to będzie miało skutek dla całego regionu? Brak dostępu do wysokospecjalistycznej opieki szpitalnej dla ponad 400 tysięcy mieszkanek i mieszkańców z pięciu powiatów subregionu konińskiego.
Problem narasta, do protestujących lekarzy dołączyły pielęgniarki i położne. Obie grupy złożyły na ręce Marszałka wota nieufności wobec Dyrektora szpitala, domagając się jego odwołania oraz zmian w zarządzaniu szpitalem. Już parę dni temu wysłałam list do Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nadzorcy szpitala) z zapytaniem, jak zamierza zażegnać konflikt i czy planuje mediować w sprawie.