Display_43_thumb_psy2

Krajowa Administracja Skarbowa

powrót

W Sejmie rozpoczęliśmy pracę nad Krajową Administracją Skarbową. PiS robi rewolucję w kolejnej sferze bez konsultacji i przemyślenia.To prawda, że potrzebujemy reformy administracji skarbowej bo jest ona najmniej wydajna ze wszystkich krajów UE. Jest dysfunkcyjna i rozproszona, panuje w niej bałagan kompetencyjny, nie ma jednolitego systemu informatycznego a do tego mamy skomplikowane prawo podatkowe. To prowadzi do rozbieżności w interpretacji prawa, powolnych postępowań, braku efektywności. Nie rozwiążemy jednak tych problemów nasyłając na przedsiębiorców policję skarbową, zerując wszystko to co do tej pory wypracowano i pobudzając wśród pracowników US i UKS strach związany z możliwością utraty pracy.Przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Krajowej Administracji Skarbowej ma być brana pod uwagę przede wszystkim skuteczność w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT. Tak wynika z okólnika wysłanego do służb przez pana ministra już w kwietniu tego roku. Czy zatem PiS chce nasłać na przedsiębiorców psy gończe, które będą chciały pokazać swoją skuteczność za wszelką cenę? Ja wiem, że trudno będzie zrealizować założenia budżetowe na rok przyszły w zakresie uszczelniania systemu podatkowego ale zarządzanie urzędnikami w stylu korporacyjnym i wywoływanie efektu "wyścigu szczurów" to jednak przesada.
Z drugiej strony trudno znaleźć w tym projekcie przepisy przyjazne przedsiębiorcom, wsparcie dla podatnika w realizacji obowiązków podatkowych. W zamian mamy brak możliwości odwołania się od decyzji kontrolujących do organu wyższego szczebla, pełną inwigilację obywateli i praktycznie wyłączoną kontrolę sądu. PiS chce zwalczać nadużycia finansowe stosując środki jak w ustawie zwalczającej terroryzm, dając KAS te same mechanizmy inwigilacji obywateli jakie zostały ujęte w ustawie antyterrorystycznej. To zbyt daleka ingerencja w prawa i wolności obywateli.