Display_43_thumb__mg_4463

Likwidujemy absurdy! #UstawaStudencka

powrót

Nowoczesna złożyła projekt ustawy, która likwiduje lukę w studenckim ubezpieczeniu społecznym. Nowe przepisy będą korzystne zarówno dla studentów jak i dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają studentów.

Zgodnie z obowiązującym prawem uczniowie gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci jeśli są zatrudnieni na umowę cywilno prawną to nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie dotyczy to pracujących studentów, którzy np. w czerwcu ukończyli studia licencjackie a w październiku rozpoczynają studia magisterskie. Przez trzy miesiące rosną koszty zatrudnienia studenta, gdyż pracodawca musi odprowadzać do ZUS dodatkowe składki. Dla studenta zazwyczaj oznacza to niższą wypłatę na rękę.