Display_43_thumb_dzie__kobiet03

Na Dzień Kobiet

powrót

Pracujemy zawodowo, organizujemy życie naszych bliskich, nie boimy się wyzwań w życiu publicznym. Niejednokrotnie, z determinacją i wiarą w sukces, bierzemy los w swoje ręce. Zdawać by się mogło, że jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego i zasługujemy na równouprawnienie.

Tymczasem, od ponad roku, za sprawą niekorzystnych rozwiązań prawnych, tracimy należne nam prawa, niepostrzeżenie stajemy się obywatelkami drugiej kategorii. Godzi w nas likwidacja rządowego programu finansowania zabiegów in vitro, próba wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji czy likwidacja przepisów, które gwarantują prawo do godnego porodu oraz przestrzegania standardów opieki okołoporodowej.

Nie uspokaja ostatni pomysł ministra odpowiedzialnego za nasze zdrowie, który chce wprowadzić recepty na pigułkę „dzień po”.

Nie czujemy się bezpiecznie, pozbawione wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach, bo zaplanowano wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, rezygnację z dofinansowania „Niebieskiej Linii” i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy, a Fundacja Centrum Praw Kobiet już została pozbawiona dotacji.

Próbuje się osłabić naszą odwagę w manifestowaniu niezadowolenia. Protest nauczycielek z Zabrza, demonstrujących czarnym kolorem ubioru poparcie dla „czarnego protestu” pokazuje, że wyrażanie krytycznych opinii, sprzecznych z polityką obecnego rządu, kończy się postępowaniem przed komisją dyscyplinarną.

Będziemy protestować, będziemy bronić swych praw. Nie damy się zastraszyć.