Display_43_thumb_absolut05

Nie dla absolutorium za wykonanie budżetu

powrót

Klub Nowoczesna nie poprze udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Powodów jest wiele.

1. Mniejsze od planowanych wpływy do budżetu.

Biorąc pod uwagę ustalenia sprzed grudniowej nowelizacji do budżetu wpłynęło ponad 8 mld zł mniej, co stanowi 2,7%.

2. Kosztowny aparat skarbowy.

Mamy najniższą w Europie efektywność administracji podatkowej
i najwyższy wskaźnik kosztów tej administracji do wpływów podatkowych. Oznacza to, że pobór złotówki podatku w Polsce kosztuje najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Pogarsza się efektywność państwa w ściąganiu naliczonych podatków. Zaległości podatkowe za rok ubiegły to 17,6 mld zł, co stanowi 6% zrealizowanych dochodów budżetowych.

3. FUS czyli kreatywna księgowość rządu.

Kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pogarsza się, co zauważa też Najwyższa Izba Kontroli.
Pomimo wyższej o blisko 12 mld zł dotacji z budżetu państwa w kasie FUS zabrakło pieniędzy. Dotacja dla FUS z budżetu państwa w 2015 r. wyniosła 42 mld zł, ale i to okazało się zbyt mało. Minister Finansów dla zapewnienia płynności ZUS udzielił Zakładowi dodatkowej pożyczki w wysokości 8,6 mld zł. Łączna kwota zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu otrzymanych pożyczek wynosiła na koniec ubiegłego roku już 45,3 mld zł.
Środki pożyczone ZUS-owi powinny zostać ujęte w wydatkach państwa i tym samym zwiększyć deficyt budżetowy. Gdyby kwota pożyczki tylko z roku 2015 została zapisana po stronie wydatków to zwiększyłaby deficyt do 3,0% w relacji do PKB.

Rząd PiS kopiuje złe praktyki po swoich poprzednikach i bawi się w nierzetelnego księgowego, w tej sytuacji klub Nowoczesna nie może udzielić absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły.