Display_43_thumb_73128874_989832261353255_4171185170298175488_n

Nowa kadencja, stare ideały. Sejm IX kadencji.

powrót

Choć w mniejszym składzie, Nowoczesna ma swoich przedstawicieli w Sejmie IX Kadencji, tym samym przestaliśmy być politykami jednego sezonu. Wielu naszych członków trwale zakorzeniło się w swoich regionach jako liderzy opinii. Wielu wniosło świeże pomysły do samorządów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wierność ideałom i wartościom, z którymi weszliśmy do świata polityki, dlatego na starcie nowej kadencji parlamentu pragnę podkreślić, że tych wartości i ideałów strzec będziemy dalej w klubie Koalicji Obywatelskiej, w Sejmie IX Kadencji.

Będziemy stojącymi na straży konstytucji demokratami, rzecznikami zdrowego rozsądku, liberałami, którzy wiedzą, że praca jest podstawą dobrobytu i bogactwa obywateli, silna gospodarka to silne państwa, a zdrowe finanse publiczne dają gwarancję bezpieczeństwa i stabilności.

Będziemy rzecznikami ludzi pracy, którzy każdego dnia podejmują aktywność by się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, zawierać nowe przyjaźnie i przede wszystkim zapewnić lepsze życie sobie i swoim rodzinom. Naszym priorytetem pozostaje obniżenie koszty pracy i walka o kwotę wolną na europejskim poziomie.

Będziemy rzecznikami ludzi przedsiębiorczych, tworzących gospodarkę. Przedsiębiorców, których pozycja względem państwa musi się wzmocnić, zwłaszcza w tych sektorach w którym państwo jako regulator rynku, jego uczestnik i kontroler wykorzystuje swoje przewagi tworząc nierówne zasady konkurowania. Dlatego naszym priorytetem pozostanie rzeczywiste wprowadzenie w życie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców.

Będziemy rzecznikami prywatnej formy działalności, bo wiemy jak groźne jest np. dalsze upaństwowienie sektora bankowego. Decyzje o tym, która firma otrzyma kredyt na rozwój nie mogą zapadać na Nowogrodzkiej! Prywatny sektor podnosi konkurencyjność, jakość, daje przestrzeń na rozwój nowoczesnych technologii. Świat nie będzie czekać na decyzje polityków w Polsce, świat wkroczył z kolejną rewolucję przemysłową i możemy do niej dołączyć lub pozostać w tyle. Dlatego naszym priorytetem pozostanie wspieranie inwestorów.

Będziemy rzecznikami ludzi patrzących w przyszłość, dlatego będziemy protestować przy dalszym demontażu systemu emerytalnego:
- grabież OFE to niższe emerytury obywateli w przyszłości,
- grabież Funduszu Rezerwy Demograficznej to brak pieniędzy na emerytury przyszłych pokoleń,
- likwidacja górnej granicy składek na ZUS to lawinowy wzrost kosztów pracy naszych dzieci i wnuków.
Nie ma na to naszej zgody!

W końcu, będziemy rzecznikami zdrowych finansów publicznych i będziemy podnosić alarm za każdym razem, gdy rząd będzie uprawiać kreatywną księgowość, gdy pod pozorem dbania o jakość życia najsłabszych PiS będzie tworzyć osadzony poza regułą fundusz i przesuwać do niego różnego rodzaju wydatki i zobowiązania państwa omijając deficyt i stabilizującą budżet regułę.

Liberałowie są w Sejmie dziś szczególnie potrzebni.