Display_43_thumb_ziobro

Nowe opłaty sądowe?

powrót

Minister Ziobro miał zreformować wymiar sprawiedliwości tak by sądy były bardziej dostępne dla obywateli a toczone w nich postępowania przebiegały szybciej. W praktyce procedowane ustawy i wdrażane rozporządzenia proponują jedynie upolitycznienie polskich sądów i wzrost opłat.

Planowane podwyżki na pewno nie usprawnią prac sądów, sprawią jedynie, że sądownictwo przestanie być powszechne.
To kolejne bariery finansowe stawiane obywatelom.