Display_43_thumb_116616232_2813488425547041_7605767640941352289_n

Nowy rok szkolny w warunkach pandemii

powrót

Pandemia postawiła nasze życie na głowie, a tymczasem przepisy dotyczące organizacji pracy w szkołach nie zmieniły się. Dyrektor samodzielnie nie decyduje o kluczowych kwestiach, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli. Wszyscy chcieliśmy, by dzieci wróciły do szkoły, ale ten powrót musi być bezpieczny.
W ostatnich dniach wakacji przeprowadziliśmy konsultacje eksperckie dotyczące nauki dzieci w szkołach w trakcje pandemii. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i samorządowcy wyrazili duże zaniepokojenie w sprawie niewystarczającego przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.


Najważniejsze rekomendacje:

1. Dyrektora szkoły powinien mieć możliwość samodzielnego wprowadzenia nauczania hybrydowego bez potrzeby uzyskania zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W tym wariancie po decyzji dyrektora starsi wiekiem uczniowie mogliby uczyć się̨ stacjonarnie tylko w wyznaczone dni tygodnia lub wyznaczonych przedmiotów, a w pozostałym czasie korzystaliby z nauczania zdalnego.

2. Koniecznie musimy znowelizować rozporządzenie o ramowych planach nauczania i rozporządzenia o BHP tak, by zapewnić dyrektorom większą elastyczność́ w układaniu planu lekcji i przerw oraz czasu ich trwania.

3. Powinniśmy zminimalizować treści podstawy programowej, aby umożliwić powtórzenie materiału przerobionego podczas zdalnego nauczania.

4. Musimy wprowadzić precyzyjne przepisy dotyczące postępowania w stosunku do chorych dzieci mających kaszel, gorączkę czy katar oraz obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej w szkole – korytarze, toalety.

5. Większe szkoły, powyżej 400 uczniów, powinny dostać dofinansowanie na zakupu bramek do mierzenia temperatury, a mniejsze na zakup odpowiedniej liczby termometrów. Wyższa subwencja oświatowa powinna też pokryć koszty środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

6. MEN musi przygotować i wprowadzić bezpłatne, zintegrowane z e-podręcznikami oprogramowanie dla szkół, umożliwiającego prowadzenie nauki zdalnej.

7. Koniecznym jest wprowadzenie wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom z grup ryzyka (60+ lub chorych na choroby przewlekłe).