Display_43_thumb_l1710211

Obalamy kłamstwa PiS w sprawie 500+

powrót

372 dni - aż tyle potrzebowała premier Beata Szydło, by przyznać nam rację.
PiS zaproponował dzisiaj poprawki do programu 500+, lecz są to tylko niewielkie kosmetyczne zmiany podczas gdy program wymaga gruntownej korekty.


PiS dalej udaje, że nie dostrzega innych ważnych problemów związanych z 500+:

1. Kłamstwem jest, że osiągnięto cel zmniejszenia skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Miało zmniejszyć się ono o 94 proc. Tymczasem wśród dzieci w wieku 0-17 lat (wg GUS) ubóstwo skrajne spadło o 1/3.
2. Kłamstwem jest, że program świetnie funkcjonuje wśród rodzin wielodzietnych - odsetek takich rodzin żyjących w ubóstwie jest nadal bardzo wysoki.
3. Kłamstwem jest, że program nie odbija się negatywnie na sytuacji kobiet na rynku pracy. Smutna prawda jest taka, że aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest poniżej średniej UE i po wprowadzeniu 500+ spada. W UE za nami są tylko Chorwacja, Grecja, Rumunia, Włochy i Malta.
4. Kłamstwem jest, że 500+ pobudza dzietność. W kwietniu tego roku w Polsce urodziło się mniej dzieci niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.
5. Kłamstwem jest, że PiS nie podnosi podatków. Prawda jest taka, że wprowadzony został podatek bankowy, są próby wprowadzenia podatku handlowego a teraz jeszcze planowane jest podniesienie cen paliwa, wody, gazu i prądu.

Co zyskaliśmy wraz z 500+?

- Niesprawiedliwość społeczną - program pomija rodziców samotnie wychowujących jedno dziecko, którzy zarabiają więcej niż 1600 zł, a wspiera zamożne rodziny wielodzietne. Pieniędzy nie dostają też rodziny z dwójką dzieci jeśli jedno z nich ukończyło 18 lat, to absurd.

- Powody do kombinowania - póki będą istniały progi dochodowe rodzice będą próbować je obchodzić.

- Powody do rezygnowania z pracy - dodatki prorodzinne nie mogą rzutować na naszą chęć do pracy. Warto wiedzieć, że wspieranie aktywności zawodowej kobiet jest najbardziej efektywnym sposobem wychodzenia rodzin z ubóstwa.

- Frustrację pracowników opieki społecznej, którzy niekiedy zarabiają mniej niż wypłacają swoim podopiecznym.

Polakom można pomagać lepiej za te same pieniądze!

Nowoczesna jako jedyna partia zaproponowała alternatywny program – to „Aktywna Rodzina”. Jest lepszy, tańszy i bardziej sprawiedliwy społecznie.

Program ulg podatkowych w wysokości 3000 rocznie na każde dziecko, również pierwsze. Stawiamy na aktywność, bo aktywność rodziców nie tylko daje szanse dzieciom na lepsze dzieciństwo, ale również kształtuje ich przyszłe postawy w społeczeństwie i rodzinie. Stworzymy realne zachęty wychodzenia z bierności rodzin żyjących dziś na zasiłkach.