Display_43_thumb__jar6848

Państwo i kościół na swoje miejsce!

powrót

Państwo i kościół muszą wrócić na swoje miejsce! Prezentujemy kompleksowe opracowanie zawierające analizę obecnego stanu stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi i rekomendacje co do kierunku ich koniecznych zmian.

Proponowane zmiany mają na celu rzeczywistą realizację konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych i religijnych. Przygotowany przez nas dokument przedstawia min. jasny plan na walkę z pedofilią w kościele oraz na rozdział kościelnych struktur od państwa. W ramach ochrony ofiar pedofilii proponujemy powołanie specjalne grupy prokuratorów, którzy zajmą się sprawą szczegółowo bez ustępstw. Oczekujemy także raportu komisji ds. pedofilii w kościele oraz zdecydowanej zmiany przepisów na korzyść ofiar.

Pozostałe obszary dotyczą takich spraw jak m.in.:

- przepływy finansowe,

- nauczanie religii w szkołach,

- praca kapelanów w służbach państwowych,

- interpretacja Konkordatu.

Pełne opracowanie: https://strategie2050.pl/wp-content/uploads/2021/0...