Display_43_thumb_1plansza-aktywna

Pięć filarów Aktywnej Rodziny

powrót

500+ pobudza bierność zawodową rodziców, dziś potwierdzają to już dane GUS. Aktywność zawodowa kobiet w wieku 24-35 lat jest najniższa od 14 lat. Ponad 30 proc. rodziców pobierających 500+ na pierwsze dziecko nie pracuje i nawet nie poszukuje pracy. Państwo nie pomaga też w łączeniu życia zawodowego z macierzyństwem. Dlatego Nowoczesna opracowała kompleksowy program społeczny Aktywna Rodzina.
Program zawiera pięć głównych filarów:

➡️ szkoła dla dzieci i rodziców - to jednozmianowa atrakcyjna oferta szkół, w których dzieci między 8.00 a 16.00 odbędą zajęcia podstawowe, zajęcia dodatkowe oraz spożyją smaczny, zdrowy i ciepły posiłek. To szkoła wspierająca rodziców poprzez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych w dni wolne od zajęć dydaktycznych (ferie, przerwy świąteczne, wakacje),

➡️ praca dla rodziców - ułatwienie rodzicom dzieci do 3 roku życia pracy w niepełnym wymiarze godzin, od pierwszego dnia chorobowe kobiet w ciąży opłacane przez państwo, urlop rodzicielski z zachętami do dzielenia się nim przez matkę i ojca,

➡️ dziecko pod opieką - żłobki i kluby malucha w każdej gminie, dopłata do ZUS i podatku dla niań, realne zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich 3-latków,

➡️ zdrowie i bezpieczeństwo - przywrócenie standardów opieki okołoporodowej, szeroki program badań diagnozujących przyczyny niepłodności i działań pomagających je usunąć, publiczne finansowanie zabiegów in vitro, poszerzony katalog bezpłatnych szczepień dla dzieci,

➡️ każde dziecko jest ważne - dlatego musimy usprawnić procedury adopcyjne i egzekwowanie alimentów, poszerzyć pomoc dla rodzin dzieci niepełnosprawnych i zwiększyć liczbę dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka.