Display_43_thumb_wyja_nienia

Pismo w sprawie 16 grudnia 2016

powrót

W dniu dzisiejszym otrzymałam od Marszałka Marka Kuchcińskiego pismo wzywające mnie do złożenia wyjaśnień w związku z wydarzeniami z 16 grudnia ur. Takie same pisma dostało łącznie 16 posłów klubu Nowoczesna. Po wczorajszym opublikowaniu twarzy poszukiwanych osób manifestujących tego dnia pod Sejmem dziś czas na zastraszanie posłów. Jeśli Pan Marszałek chce naprawdę wyjaśniać co działo się w Sejmie dobrze by zaczął od siebie i odpowiedział na pytania dlaczego bezpodstawnie wykluczył posła opozycji z obrad oraz co tak naprawdę działo się na sali kolumnowej.

Martwi mnie, że Pan Marszałek wybiórczo przestrzega regulamin Sejmu i najprawdopodobniej nie uznaje wielu zapisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła. To właśnie swoim postępowaniem zmusił posłów opozycji do podjęcia takich kroków jakie miały miejsce właśnie 16 grudnia.

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi wyraźnie:
- Art. 3: podstawowym prawem i obowiązkiem posła jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu
- Art. 4: posłom zapewnia się warunki niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu
- Art. 13: posła obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu
- Art. 14: w wykonywaniu obowiązków poselskich poseł w szczególności ma prawo:
+ wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organów;
+ uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm;

Dodatkowo art. 7 ust. 1 regulaminu Sejmu stanowi, że Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu.

W obronie tych praw stanęliśmy 16 grudnia na mównicy.