Display_43_thumb_polder_golina__3_

Polder Golina: Odpowiedź Ministra

powrót

Otrzymałam odpowiedź na interpelację poselską z Ministerstwa Środowiska dotyczącą sytuacji związanej z Polderem Golina.

Minister zapewnił, że w przypadku jakichkolwiek prac mających na celu zwiększenie retencyjności polderu, mieszkańcy zostaną wywłaszczeni. Rolnicy, którzy na terenie polderu mają swoje ziemie i nieruchomości dostaną za nie zadośćuczynienie. Nadal nie wiemy jednak jaki los będzie czekać tych rolników, którzy na tym terenie dzierżawią grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Według ministra, tereny te będą mogły być nadal uprawiane, a więc nie przewiduje się zamiany tych gruntów na inne, pozostające w dyspozycji ANR. Jest to niepokojące, ponieważ wygląda to tak, że planuje się przesiedlić ludzi na inne tereny, pozbawiając ich gruntów, a więc nie zapewniając im podstawowego źródła utrzymania. Podejmiemy działania aby ministerstwo przemyślało zmianę stanowiska w tym zakresie oraz aby przypilnować żeby obiecane zapewnienia zostały zrealizowane.