Display_43_thumb_industry-611668_1920

Pomiary smogu

powrót

Problemem smogu trzeba zająć się na poziomie Państwa i trzeba przeznaczyć na to dodatkowe środki. Można wspomóc się pieniędzmi z Unii Europejskiej ale konieczny jest dobry i kompleksowy program. Nowoczesna go napisała, będziemy starali się zainteresować nim rządzących. Na razie na poziomie rządu nie podjęto żadnych konkretnych działań. Dekalog Antysmogowy Nowoczesnej to 10 kompleksowych punktów.

1. Narodowy plan rozbudowy sieci ciepłowniczej.
2. Współfinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne, spełniające normy V generacji.
3. Program wsparcia wymiany taboru komunikacji zbiorowej na niskoemisyjny.
4. Promowanie środków komunikacji publicznej, pojazdów z niską emisją.
5. Zmiany prawne umożliwiające ustanowienie czasowych lub stałych stref ograniczonej lub stałej emisji spalin.
6. Zaostrzenie norm jakości sprzedawanego węgla i opału.
7. Monitoring i system kontroli (m. in. z wykorzystaniem polskich dronów) i większe kary dla palących śmieciami.
8. Edukacja - uczmy już najmłodszych jakie są przyczyny smogu i jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza.
9. Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych (o niskich dochodach) korzystających z czystych paliw.
10. Natychmiastowe wydanie rozporządzeń dotyczących standardów kotłów i jakości paliw.

To naprawdę ważny problem, bo smog rzutuje bezpośrednio na nasze zdrowie a pośrednio na poziom wydatków na opiekę zdrowotną. W to koniecznie trzeba zainwestować i jestem przekonana, że wydatki zwrócą się po latach.

Komisja Europejska wyliczyła, że zanieczyszczenie powietrza kosztuje Polskę rocznie 26 mld euro. Koszty to min leczenie,
niezdolność Polaków do pracy, straty w rolnictwie wynikające m.in. z mniejszych plonów.

Za zanieczyszczenie aż w 70% odpowiada węgiel spalany w gospodarstwach domowych. Norma odpowiednio dla pyłów PM2,5
oraz PM10 to 25 µg/m3 oraz 50 µg/m3. To efekt tego co wieczorami wrzucamy do pieca. Trujemy siebie i nasze dzieci.

Wyniki pomiarów pyłów PM2,5 oraz PM10 z ostatnich dni (nieopisane pomiary dotyczą ul. Dąbrówki w Gnieźnie):