Display_43_thumb_dsc_1321

Prace nad nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym

powrót

Obowiązująca ustawa o samorządzie powiatowym posiada lukę prawną, która bywa dużym utrudnieniem dla samorządowców.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Gnieźnieńskiego poddano pod głosowanie uchwałę absolutoryjną bez opinii komisji rewizyjnej – wynik głosowania w komisji wyniósł 3:3 – co skutkowało przegłosowaniem uchwały, która nie powinna być wprowadzona w porządek obrad i jest nieważna.

W terminie dwóch tygodni planuję przygotowanie, wspólnie z zespołem ekspertów prawa samorządowego Nowoczesnej, nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, która umożliwi w przyszłości uniknięcie takich sytuacji patowych.

Po przygotowaniu nowelizacji mam zamiar zaapelować m.in. do parlamentarzystów naszego okręgu z wszystkich opcji politycznych o poparcie projektu. Rozwiązania, które mam zamiar zaproponować będą natury formalno-prawnej ułatwiające pracę samorządom, bez żadnych kontekstów politycznych.