Display_43_thumb_hubert_jura02

Prawda historyczna

powrót

Dziś rano w programie "Minęła 8" w TVP Info powiedziałam, że historia zna osoby, które działając nawet pod szyldem NSZ współpracowały z Niemcami podczas II Wojny Światowej i jest to fakt historyczny. Wypowiedź ta została skrytykowana przez przedstawicieli narodowców a nawet posła na Sejm RP Tomasza Rzymkowskiego. Panie Pośle warto czytać historię, nie pomijając niewygodnych wersów.Najlepszym przykładem jest Hubert Jura, członek Brygady Świętokrzyskiej, współpracownik Gestapo, założyciel Organizacji Toma, która kolaborowała z Niemcami w latach 1943-45.
Za swoje czyny Jura został skazany przez sąd Armii Krajowej na karę śmierci.

Odnosząc się do Brygady Świętokrzyskiej NSZ - był to oddział, który nie podporządkował się rozkazowi scalenia z Armią Krajową. W literaturze historycznej można znaleźć wiele wzmianek o współpracy jej członków z Niemcami. Wybrani członkowie BŚ byli szkoleni przez RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy). Zostali również oskarżeni o współudział w zatrzymaniu i wydaniu nazistom oraz w rozstrzelaniu członków grupy desantowej Armii Czerwonej "Szturm". Nad innymi wydarzeniami z historii tej formacji trwają nadal gorące dyskusje wśród historyków. Przytaczanych jest szereg niechlubnych przykładów współdziałania BŚ z okupantem niemieckim.