Display_43_thumb_skarbo05

Problemy z administracją podatkową

powrót

Mamy najniższą w Europie efektywność administracji podatkowej i najwyższy wskaźnik kosztów tej administracji do wpływów podatkowych. Oznacza to, że pobór złotówki podatku w Polsce kosztuje najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Musimy koniecznie zwiększać efektywność administracji, a nie mnożyć jej koszty i doprowadzać do rozrastania.

Pogarsza się efektywność państwa w ściąganiu naliczonych podatków. Zaległości podatkowe za rok ubiegły to 17,6 mld zł, co stanowi 6% zrealizowanych w 2015 roku dochodów budżetowych! Obniżyła się ściągalność przez urzędy skarbowe wpływów bieżących, kar oraz zaległości podatkowych z lat wcześniejszych.

Mamy szczególny problem z realizacją zakładanych przychodów z podatku VAT. Mimo wzrostu gospodarczego (PKB zwiększył się realnie o 3,6%) dochody z podatku od towarów i usług w roku 2015 były niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu rok wcześniej i to o 0,9% tj. 1,1 mld zł.