Display_43_thumb__jar1956

Przedstawiliśmy rządowy plan walki z trzecią falą pandemii.

powrót

Polska 2050 zaproponowała rządowi konkretny plan zarządzenia trzecią falą pandemii. Przewiduje on min.:
- utworzenie ogólnokrajowego centrum zarządzania kryzysowego,
- mianowanie krajowego koordynatora ratownictwa medycznego,
- miejsca dla pacjentów covidowych w szpitalach tymczasowych,
- zatrudnienie w szpitalach tymczasowych lekarzy stażystów i studentów ostatnich lat medycyny i pielęgniarstwa,
- uznanie zdalnych testów lekarskich jako wystarczających do uzyskania uprawnień lekarza specjalisty,
- zatrzymanie w szpitalach rezydentów po ukończeniu rezydentury,
- weryfikacja systemu kierowania i zwalniania ludzi z kwarantanny,
- przekazanie personelu i sprzętu służb mundurowych do dyspozycji ministra zdrowia i wojewodów,

Powinniśmy wprowadzić stan klęski żywiołowej, aby mieć narzędzia do walki z pandemią i móc umocować obostrzenia w ramach prawnych. Druga rzecz, która powinna się wydarzyć, to ostrzejsze postawienie sprawy na linii Kościół-państwo. Mamy gorący apel, aby wydarzenia religijne były transmitowane online i aby unikać zgromadzeń w kościołach. Rząd powinien jak najszybciej zająć się obroną życia również w kościołach, nie tylko w sklepach, siłowniach, szkołach i przedszkolach.

Rząd musi też współpracować z samorządami!