Display_43_thumb_pszok

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Osiniec w Gnieźnie - interwencja.

powrót

Do mojego biura poselskiego w Gnieźnie zgłosili się mieszkańcy osiedla Kawiary i Osiniec zaniepokojeni informacją o organizacji nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Osiniec. O ile sam punkt nie wzbudza niepokoju o tyle już informacja, że ma w nim być zorganizowany boks na kompost, osadnik czy separator czyli urządzenie do oczyszczania ścieków i substancji ropopochodnych, skrobi i tłuszczu budzi wątpliwości.

Punkt ten ma powstać w centrum dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. W bezpośrednim sąsiedztwie domów jedno i wielorodzinnych, stąd zdziwił mnie fakt, że o jego lokalizacji zadecydowano bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.

Dlatego w imieniu mieszkańców zapytałam Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza jak ten punkt wpłynie na jakość życia w okolicy, czy będzie powodować odór, czy przygotowano przed jego powstaniem raport oddziaływania na środowisko oraz czy rozpatrywano inne lokalizacje?

Pismo w załączeniu