Display_43_thumb_deforma

Rok deformy edukacji

powrót

To był rok zmarnowany dla polskiej edukacji. Rok, w którym wydarzyło się bardzo dużo złych rzeczy. Podsumujmy efekty zmian wprowadzonych przez PiS po roku:

➡️ skrócono czas edukacji ogólnej z 9 do 8 lat
➡️ ograniczono edukację dwujęzyczną
➡️ nauka odbywa się na 3 zmiany
➡️ uczniowie, którzy kończą 7 klasę przez cały rok musieli uzupełniać braki programowe
➡️ dziurawe programy nauczania
➡️ podręczniki pisane na kolanie
➡️ "latający nauczyciele" - niektórzy nauczyciele pracują w kilku placówkach naraz. Rekordzista pracuje w aż 7 szkołach!
➡️ większe uprawnienia kuratorów - ograniczono rolę samorządów odnośnie organizacji szkół.
➡️ wydłużono czas awansu nauczycieli
➡️ ideologizacja szkoły

To jedynie pogorszenie jakości nauki oraz gorsze warunki w szkołach!
To rok cofania się polskiej edukacji.

Mimo wszystko wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzę udanych wakacji