Display_43_thumb_skoki02

SKOKi - psucie państwa przez PiS

powrót

Nowe regulacje dotyczące nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo Kredytowymi to kolejny dowód na psucie Państwa przez PiS.

Nowelizacja ściąga bezpośredni nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad częścią SKOK-ów, jednocześnie pozostawiając odpowiedzialność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za złożone w nich depozyty. Pozostawienie odpowiedzialności Państwa za działalności prywatnych podmiotów przy minimalizacji mechanizmów kontroli to rzecz skandaliczna. Biorąc pod uwagę starty jakie przyniósł system SKOKów w ostatnich latach, proponowanie takich rozwiązań uznać trzeba wręcz za arogancję. Dlaczego tak mocno? Od 2013 roku upadłość ogłosiło 7 SKOKów, 5 kolejnych zagrożonych upadkiem przejęły banki. Na depozyty upadłych SKOKów z BFG wydano do tej pory 4,3 miliarda złotych.

Posłowie PiS marginalizują problem wskazując, że zmiany dotyczą małych, nieistotnych SKOKów, nie sposób jednak nie dostrzec zagrożeń wynikających z luki która powstaje. System powiązań w segmencie SKOKów stwarza możliwość dzielenia podmiotów na mniejsze celem unikania kontroli. Możliwe jest także przenoszenie toksycznych aktywów z podmiotu na podmiot, co może utrudnić klarowność obrazu. Czy przypadkiem jest, że takie rozwiązania proponuje PiS, partia w której gronie parlamentarzystów znajduje się twórca SKOKów Grzegorz Bierecki.


System SKOKów przyniósł dotychczas 5-krotnie większe straty niż upadek Amber Gold a mimo to nie doczekał się do tej pory komisji śledczej, która osadziłaby winnych. Wniosek Nowoczesnej o powołanie Komisji Śledczej ds. SKOK-ów został złożony w Sejmie już kilka miesięcy temu, niestety utonął w szufladzie Pana Marszałka. Będziemy cały czas zabiegać o powstanie tej komisji. Jeśli to się nie uda powołamy taką komisję po przejęciu władzy. Polacy mają prawo poznać prawdę gdzie utonęły pieniądze SKOKów.