Display_43_thumb_sejmik_www

Sytuacja Ościsłowa na Sesju Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

powrót

W ostatni poniedziałek wzięłam udział w XLIV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na którym zaprezentowałam stanowisko w sprawie sytuacji związanej ze złożem węgla brunatnego „Ościsłowo”.

A sytuacja nie jest komfortowa, zarówno dla pracowników kopalni jak i mieszkańców całego regionu konińskiego.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas zwleka z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej nowej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Ościsłowie. Dalsze oczekiwanie na ten werdykt może jedynie pogorszyć obecną sytuację. Jeśli decyzja środowiskowa będzie pozytywna to region i jego mieszkańcy mają więcej czasu na dostosowanie się do przemian gospodarczych, a władze będą miały więcej czasu aby np. poszukać inwestorów, którzy zaoferują m.in. nowe miejsca pracy.
Natomiast jeśli decyzja środowiskowa będzie negatywna - czas na dostosowanie się do nowej rzeczywistości - bez największego w okolicy pracodawcy - będzie zdecydowanie mniejszy.

Konin i jego mieszkańcy nie mogą już dłużej czekać! Zasługują na to by wiedzieć jaka przyszłość ich czeka a także muszą mieć wiedzę kiedy i w jaki sposób dostosować się do przyszłych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
Dlatego w tej sprawie napisałam również pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.