Display_43_thumb__mg_5264

Sytuacja w spółce GetBack

powrót

Zawnioskowałam dziś o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w sprawie sytuacji w spółce GetBack. Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów muszą złożyć wyjaśnienia czy należycie wykonały swoje obowiązki nadzorcze względem tej spółki.Obecna sytuacja spółki giełdowej GetBack S.A. budzi moją ogromną obawę o losy 9064 inwestorów indywidualnych, którym w drodze ofert prywatnych zaoferowano obligacje korporacyjne tej firmy. Obawy te powstają w kontekście:
➡️ bezterminowego zawieszenia obrotu jej akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
➡️ informacji o wymagalnych i niespłaconych wierzytelnościach w wysokości 88,3 mln złotych,➡️ całkowitego stanu zadłużenia z tytułu obligacji w wysokości 2.587.000.000 PLN.