Display_43_thumb_phk_zakaz_niedziele

Ustawa o zakazie handlu w niedziele - bubel prawny roku

powrót

Ustawa o zakazie handlu w niedziele okazała się bublem prawnym roku. Mówiliśmy o tym już podczas prac nad tą ustawą.

Od marca część niedziel będzie wyłączona z handlu, jednak wiele wykluczeń i wyłączeń z zapisów tej ustawy sprawi, że będzie ona obchodzona, przez co jej główny cel - zadbanie o prawa pracowników - nie będzie spełniony.

Video: https://www.facebook.com/PaulinaHennigKloskaNowocz...