Display_43_thumb__mg_6492

VAT pilnie do nowelizacji

powrót

Nowoczesna złożyła swoja propozycję nowelizacji ustawy o podatku VAT.


Chcemy skrócenia terminu zwrotu podatku VAT. Pieniądze muszą obligatoryjnie wracać do przedsiębiorców nie po 60, a po 25 dniach. Państwo musi być skuteczne i nie może finansować się kosztem obywateli. Podatek od towarów i usług powinien być dla przedsiębiorców podatkiem neutralnym. Dziś tak nie jest, wiele firmy by go sfinansować zaciąga kredyty, w tym czasie rząd obraca ich pieniędzmi. Urzędy Skarbowe zbyt często szukają pretekstów, by wydłużyć zwrot VAT.

Od początku roku obserwujemy też bardzo negatywną tendencję, Urzędy Skarbowe wykreślają masowo przedsiębiorców z rejestru VAT bez ich wiedzy. Tego typu wykreślenie powinno odbywać się wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, za wiedzą podatnika. Zapewni to trwałość obrotu gospodarczego i jego przewidywalność. Jeśli nieświadomy, wykreślony z rejestru przedsiębiorca wystawi fakturę VAT, naraża na straty swoich kontrahentów, w ten sposób powstaje karuzela niechcianych nieprawidłowości. Państwo nie może zaskakiwać przedsiębiorców, tak skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie urzędów może doprowadzić wiele firm do upadłości.

Obecnie pracujemy nad szybszymi zwrotami podatku dochodowego dla obywateli. Nowelizację w tym zakresie przedstawimy w przyszłym tygodniu. Trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku to zdecydowanie zbyt długo.