Display_43_thumb_pojezierze

Walczymy o jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego!

powrót

Eksperci wspierający prace Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego uznali, ze przy obecnym stanie opadów jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego, nie są w stanie samoczynnie uzupełnić deficytu wody, który w ostatnich latach powstał w ich środowisku.

Wpływa na to wiele czynników, w tym min.:
- oddziaływanie Kopalni Węgla Brunatnego i jej odkrywek, które drenują wodę z jezior,
- zmiany klimatu skutkujące ujemnym bilansem wodnym - niskie opady, wysoka temperatura, brak pokrywy śnieżnej zimą,
- wzrastający pobór wody z wód podziemnych, wynikający z rosnącej urbanizacji okolicy,
- brak infrastruktury hydrotechnicznej i melioracyjnej, a więc brak retencji, która pozwoliłaby zatrzymać na tym terenie wodę opadową w okresie większej wilgotności.

Dlatego istnieje pilna potrzeba zasilenia jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego wodą z jezior Kanału Ślesińskiego (Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie), który łączy rzekę Wartę z jeziorem Gopło. Z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wygospodarowano środki na ekspertyzę hydrotechniczna, która odpowie nam na pytanie, czy istnieje technicznie możliwość takiego zasilenia, uwzględniając obecny bilans wodny oraz jakość wody w obu miejscach. Jeśli tak, to w dalszej kolejności opracowany zostanie projekt rurociągu, który umożliwi przerzut wody.

Jednocześnie, w efekcie współpracy z Zarządem ZE PAK KONIN, do którego należy także Kopalnia Węgla Brunatnego podjęto pierwsze kroki by przyspieszyć rekultywację wyrobisk po węglu brunatnym czyli opustoszałych odkrywek Kazimierz Północ a niebawem Jóźwin IIB. Również te wyrobiska chcemy w większym zakresie wypełnić wodami przepływowymi z terenu Kanału Warta-Gopło. W ten sposób można skrócić czas ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze Pojezierza Gnieźnieńskiego, bo woda z naszych przepięknych jezior zasila także wspomniane wyrobiska.

Ostatecznie środki na realizację projektu, chcemy pozyskać z Platformy Powęglowej dlatego tak ważne jest by Polska przystąpiła do Nowego Zielonego Ładu i mogła korzystać z środków unijnych na transformację energetyczną i walkę ze zmianami klimatu. Między innymi w tym celu będę uczestniczyć w spotkaniu z Fransem Timmermansem, które odbędzie się 4 września 2020 w Koninie. F. Timmermans jest Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za wspomniany projekt.

Sprawozdanie w wersji video: https://www.facebook.com/PaulinaHennigKloskaNowoczesna/posts/1223019308034548