Display_43_thumb_piel_gniarki_01

Ważne sprawy pielęgniarek

powrót

Za kilka lat w Polsce zabraknie pielęgniarek. Najliczniejszą grupę stanowią te, które wkrótce odejdą na emeryturę. Średnia wieku osób pracujących w tym zawodzie to 48 lat. Dlaczego nowych nie przybywa? Większość młodych pielęgniarek tuż po skończeniu studiów wyjeżdża za granicę. Otrzymają tam wyższe wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Ponad to coraz mniej młodych kobiet podejmuje naukę w tym zawodzie, bo wydaje się on mało atrakcyjny.

Wczoraj spotkałam się z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie. Rozmawialiśmy o planowanych zmianach dotyczących pielęgniarek rodzinnych. Minister zdrowia chce zabrać im samodzielność zawodową, łącząc ich kontrakty z lekarskimi. Ruch taki ich zdaniem oddali pielęgniarki od pacjentów i utrudni dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Rozbudowując siatkę zależności, rząd może doprowadzić do sytuacji, w której mniej pieniędzy będzie przekazywane na same świadczenia. W Wielkopolsce 90% pielęgniarek rodzinnych pracuje na samodzielnych kontraktach, to ogromna zmiana, która zdaniem samych zainteresowanych nie ma uzasadnienia.

Czas by przedstawiciele ministerstwa zaczęli rozmawiać z pielęgniarkami, to ważne zwłaszcza w obliczy starzejącego się społeczeństwa.

Na zdjęciach z panią Danutą Król - przewodniczącą komisji ds. pielęgniarstwa POZ OIPiP w Koninie, z panią Wiesławą Welke - Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie oraz z panią Zofią Piasecką - przewodniczącą Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Wielkopolsce oraz wiceprzewodniczącą Kolegium PiPR w Polsce.