Display_43_thumb_phk01

Zakończone prace nad ustawą o handlu ziemią rolną

powrót

Wczoraj wieczorem zakończyliśmy prace nad ustawą o handlu ziemią rolną.
Rządzący przyjęli część uwag, które zgłaszałam do ustawy jeszcze na poprzedniej komisji:


1. ograniczono prawo Agencji do pierwokupu udziałów w spółkach prawa handlowego, prowadzących działalność rolniczą, w przypadku zmiany udziałowca na rzecz osoby bliskiej,


2. podobnie w spółkach osobowych, Agencja straciła prawo wykupu ziemi, przy zmianie właściciela na rzecz osoby bliskiej któregokolwiek ze wspólników,


3. zmieniono definicje rolnika indywidualnego, który już nie musi płacić KRUSu,

4. i co najważniejsze, wykluczono nieruchomości rolne, które w dniu wejścia w życie ustawy mają warunki zabudowy na cele inne niż rolne!

Zawsze coś, choć uwag nadal jest wiele i pewnie wrócę z nowelizacją :)


Aleeeee nie obyło się bez niespodzianek:

Osoba prawna w Polsce ziemi rolnej już nie kupi, chyba że rzecz dotyczy osobowości prawnej w postaci kościoła lub związku wyznaniowego.


- Tu już nie liczą się kwalifikacje rolne, do których odwoływał się w debacie nad tą ustawą PiS.

- Tu już nie ma obawy, że tworzy się niebezpieczną lukę prawną, dzięki której nieruchomości rolne mogą trafiać w ręce obcokrajowców lub spekulantów. Przecież związki wyznaniowe, mogą przybierać różne postaci, reprezentować różne interesy i realizować różne cele.
Nie wspomnę, że nawet przedstawiciele biura legislacyjnego Sejmu, zaskoczeni poprawką, wyrazili wątpliwości konstytucyjne i formalno-prawne, radząc by na razie z wspomnianą poprawką się wstrzymać.
Poprawka została przyjęta bo jak usłyszeliśmy Kościół został ograbiony w PRL-u. Posłowie PiS, Polacy też byli ograbieni i wielu z nich właśnie straciło szansę odkupu swojego majątku.