Display_43_thumb_most04

Zawiadomienie do prokuratury ws. Mostu Unii Europejskiej

powrót

Dziś w związku z podejrzeniem nieprawidłowości, które mogły wystąpić podczas budowy "Mostu Unii Europejskiej" w Koninie złożyłam zawiadomienie do prokuratury.

Most wybudowany za 200 milionów złotych powinien służyć mieszkańcom przez dziesiątki lat. Tymczasem już po upływie okresu gwarancyjnego, czyli po 10 latach, stał się przyczyną ogromnych problemów komunikacyjnych gdyż wymaga gruntownej naprawy. Biorąc pod uwagę, że problemy mogą narastać postanowiłam zawiadomić prokuraturę. Mam wrażenie, że wciąż mamy w Polsce problem z szanowaniem publicznych pieniędzy i realizowanych z nich inwestycji, bo wciąż zbyt wielu z nas myśli: publiczne znaczy niczyje.

W uzasadnieniu zawiadomienia wskazuję, że niewłaściwa realizacja inwestycji, która w konsekwencji doprowadziła do zerwania kabla sprężającego, a w przyszłości może doprowadzić do zerwania kolejnych kabli, może być podstawą do postawienia zarzutu przestępstwa nieumyślnego spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Z ekspertyzy prof. Arkadiusza Madaja wynika, że bezpośrednią przyczyną zerwania kabla była korozja, spowodowana niewłaściwym wykonawstwem. Ekspertyza wykazała, że zmieniono kolejność naprężania tych kabli, co nie znalazło odzwierciedlenia w dokumentacji powykonawczej. Autorzy wskazują, że dokumentacja jest niewiarygodna i nie opisuje faktycznego sposobu zaprojektowania i wykonania przęseł estakady E-5.